Nawigacja

 • Sprzątanie świata- "Wszystkie śmieci są nasze"

  Sprzątanie świata- "Wszystkie śmieci są nasze"

  W dniu 26 września 2022 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Gąsocinie wraz ze swoimi wychowawcami i nauczycielami wzięli udział w sprzątaniu bliższej i dalszej okolicy szkoły, przyłączając się w ten sposób do akcji Sprzątania Świata. Po krótkim apelu uczniowie dobrze przygotowani tzn. zaopatrzeni w worki, rękawice, odpowiedni strój i pozytywnie zmotywowani szczytnym celem akcji pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze” wyruszyli spod szkół.

  Uczniowie zakończyli swoją pracę około godziny 13.30 pozostawiając odpady w workach na umówionych wcześniej miejscach. Łącznie uczniowie zebrali 34 worki śmieci. Następnie w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku, dobrze wykonanej pracy, bardzo potrzebnej środowisku uczniowie rozeszli się do domu ciesząc się piękną słoneczną jesienną pogodą.

  M. Sikora 

 • Otwarcie wielofunkcyjnego boiska - podziękowania

  Otwarcie wielofunkcyjnego boiska - podziękowania

  „Każdy rodzaj sportu niesie ze sobą bogaty skarbiec wartości. Ćwiczenie uwagi, kształcenie woli, wytrwałości, odpowiedzialności, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom – to wszystko należy do cnót sportowca.” Arkadiusz Gołaś

  Dnia 18 września 2022 roku na terenie Gminy Sońsk miało miejsce przełomowe wydarzenie. Przy Szkole Podstawowej w Gąsocinie nastąpiło uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego boiska sportowego.

  Dyrektor i cała społeczność szkolna pragną serdecznie podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tej uroczystości oraz zaszczycili nas swoją obecnością, a w szczególności:

  • Wójtowi Gminy Sońsk – panu Jarosławowi Muchowskiemu;
  • Radzie Gminy Sońsk i jej przewodniczącemu, panu Waldemarowi Gebertowi;
  • Księdzu proboszczowi, Ireneuszowi Cielickiemu;
  • Skarbnikowi Gminy Sońsk, pani Katarzynie Pikus;
  • Dyrektorowi GOK w Sońsku, pani Dorocie Nasierowskiej;
  • Radnemu Sejmiku Mazowieckiego, panu Konradowi Wojnarowskiemu za dar rzeczowy w postaci  piłek;
  • Zastępcy komendanta Państwowej Straży Pożarnej, panu Radosławowi Osieckiemu;
  • Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Ciechanowskiego, pani Jolancie Teklińskiej;
  • Koordynatorowi do spraw sportu w Gminie Sońsk, panu Robertowi Grądzikowi za organizację i nadzór nad rozgrywkami sportowymi;
  • Kołom gospodyń wiejskich i klubom seniora z terenu gminy Sońsk;
  • Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej w Gąsocinie.

  Jesteśmy dumni z takiego obiektu sportowego, który będzie służył nie tylko uczniom naszej szkoły ale i całej lokalnej społeczności. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania boiska, wszystkim, którym bliskie jest dobro społeczne. Mamy też nadzieję, że dzięki tak nowoczesnemu obiektowi doczekamy się przyszłych sportowych medalistów.

  Społeczność 

  Szkoły Podstaowej 

  w Gąsocinie 

   

  Galeria zdjęć: 

 • Uwaga!!! Obiady klas I- III - październik

  Uwaga!!! Obiady klas I- III - październik

  Wpłaty gotówkowe za obiady klas I-III za miesiąc październik 2022r. w kwocie 90,00 zł  (20 dni x 4,50zł = 90,00zł) przyjmowane będą w dniach:  

  • 23.09.2022r. piątek w godz. 7:30-8:30
  • 26.09.2022r. poniedziałek w godz. 11:30-13:00

  w budynku Szkoły Podstawowej w Gąsocinie przy ul. Szkolnej 1 u pani Emilii Zakrzewskiej w sali nr 14 (Sekretariat)

  Prosimy o przygotowanie odpowiedniej kwoty.

  Istnieje również możliwość zapłaty przelewem na rachunek bankowy   Gminnego Przedszkola w Gąsocinie (dla klas I-III)

  Bank Spółdzielczy w Raciążu 81 8218 0003 2001 0000 1225 0001

  Tytuł przelewu: Imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa należności

  (np.: Jan Kowalski kl. II c, za obiady w październiku 2022r.)

  Płatności przelewem muszą zostać zaksięgowane do 27.09.2022r. na rachunku bankowym Gminnego Przedszkola w Gąsocinie.

  Wszystkie informacje dotyczące płatności dostępne u intendenta w budynku przy ul. Błotnej 12  lub pod nr tel. 23 671 44 69

 • Uwaga!!! Obiady klas IV - VIII - październik

  Uwaga!!! Obiady klas IV - VIII - październik

  Wpłaty gotówkowe za obiady klas IV-VIII za miesiąc październik  2022r. w kwocie 90,00zł (20 dni x 4,50zł = 90,00zł) przyjmowane będą w dniach:  

  • 26.09.2022r. poniedziałek w godz. 7:30-8:00,
  • 27.09.2022r. wtorek w godz. 7:30-8:00,

  w budynku Szkoły Podstawowej w Gąsocinie przy ul.  Błotnej 12 u pani Emilii Zakrzewskiej  w świetlicy szkolnej. Prosimy o przygotowanie odpowiedniej kwoty.

  Po dniu 27.09.2022r. wpłaty nie będą przyjmowane!

  Istnieje również możliwość zapłaty przelewem na rachunek bankowy  Szkoły Podstawowej w Gąsocinie (klasy IV-VIII)

  Bank Spółdzielczy w Raciążu 71 8218 0003 2001 0000 0954 0001

  Tytuł przelewu: Imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa należności

  (np.: Jan Kowalski kl. VI c, za obiady w październiku 2022r.)

  Płatności przelewem muszą zostać zaksięgowane do 27.09.2022r. na rachunku bankowym Szkoły Podstawowej w Gąsocinie.

  Wszystkie informacje dotyczące płatności dostępne u intendenta w budynku przy ul. Błotnej 12  lub pod nr tel. 23 671 44 69

 • Uroczyste otwarcie boiska! Zapraszamy!!!

 • Turniej dzikich drużyn w piłce nożnej

 • Nieustający konkurs czytelniczy

  Nieustający konkurs czytelniczy

  ​​​​​​Zapraszamy uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Gąsocinie  do wzięcia udziału w Nieustającym Konkursie Czytelniczym organizowanym przez bibliotekę szkolną i nauczycieli polonistów.

  ​​​​​​​

  Czas trwania konkursu od  października  2022r. do maja 2023r.

  Ocenie konkursowej podlega aktywność i kultura czytelnicza uczniów, której wyrazem jest:

  • dbałość ucznia o wypożyczone książki,
  • terminowość oddawania książek przez czytelnika,
  • kultura zachowania uczniów na terenie biblioteki szkolnej i w szkole,
  • zaangażowanie w wykonanie comiesięcznych zadań .

  Nauczyciel bibliotekarz i nauczyciele poloniści po wnikliwej obserwacji kultury czytelniczej uczniów oraz  analizie rozwiązań wyłonią zwycięzców.

   

  Zasady konkursu:

  Co miesiąc  na stronie internetowej szkoły i w bibliotece zamieszczona zostanie zagadka literacka. Rozwiązania, pisane ręcznie, należy przekazać wychowawcy do 20  każdego miesiąca. (podpisane; imię, nazwisko oraz klasa). Uzyskane punkty za poprawnie rozwiązane zadania  będą sumowane przez okres trwania konkursu. Dla uczestników konkursu, przewidziane są  nagrody: plusy z języka polskiego za poprawnie rozwiązane zadanie i nagroda niespodzianka na zakończenie konkursu.

  1. Cele konkursu:
  1) motywacja do czytania książek spoza kanonu lektur szkolnych,
  2) rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,
  3) kształtowanie umiejętności systematycznego czytania oraz czytania ze zrozumieniem,
  4) dostarczenie radosnych przeżyć i zadowolenie z osiągnięcia sukcesu,
  5) podnoszenie kultury czytelniczej uczniów,
  6) utrwalanie nawyku obcowania z książka,
  7) promocja czytelnictwa. 

  Październik 2022r.

  Podaj tytuły utworów  i autorów zacytowanych fragmentów tekstów  literackich:

  1. „Jedzą, piją, lulki palą,

  Tańce, hulanki, swawola;                            

  Ledwie karczmy nie rozwalą,

  Cha, cha, chi, chi, hejże, hola!”

   ( 2pkt)

  2. „Niechaj mię Zośka o wiersze nie prosi,

  Bo kiedy Zośka do ojczyzny wróci,

  To każdy kwiatek powie wiersze Zosi,

  Każda jej gwiazdka piosenkę zanuci.

  Nim kwiat przekwitnie, nim gwiazdeczka zleci,

  Słuchaj, bo to są najlepsi poeci”.

   ( 2pkt)

  3. „Nic dwa razy się nie zdarza

  I nie zdarzy. Z tej przyczyny

  zrodziliśmy się bez wprawy

  i pomrzemy bez rutyny”.

  ( 2pkt)

  4. „Pamiętajcie, chłopcy, że nie będę was uczył ani tabliczki mnożenia, ani gramatyki, ani kaligrafii, ani tych wszystkich nauk, które są zazwyczaj wykładane w szkołach. Ja wam po prostu pootwieram głowy i naleję do nich oleju."

  ( 2pkt )

 • Notatka służbowa

  Notatka służbowa
 • Uwaga!

  Uwaga!

  P.o. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gąsocinie zaprasza do składania ofert cenowych na sukcesywną dostawę paliwa opałowego typu Eko-groszek (CPV 09111000-0) o wartości, do której nie stosuje sie przepisów Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy.

  Szczegóły w załączniku:Zaproszenie_do_skladania_ofert_wegiel_09-2022.pdf​​​​​​​

 • Uwaga!

  Uwaga!

  P.o. dyrektor Szkoły Podstawowej w Gąsocinie zaprasza do składania ofert cenowych na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego(CPV-09211810-2)  o wartości, do której nie stosuje sie przepisów Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy.

  Szczególy w załączniku: Zaproszenie_do_skladania_ofert_olej_09-2022.pdf​​​​​​​


 • Uwaga!!!

  Uwaga!!!

  Informujemy, że na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Wójtem Gminy Sońsk, a Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Gąsocinie, od dnia 01.09.2022r. nastąpiła zmiana stawki żywieniowej.

  Aktualna cena jednego obiadu dla ucznia to 4,50zł.

 • Uwaga! Obiady klas I - III wrzesień 2022

  Uwaga! Obiady klas I - III wrzesień 2022

  Wpłaty gotówkowe za obiady klas I-III za miesiąc wrzesień 2022r. w kwocie 67,50 zł (15dni x 4,50zł = 67,50zł) przyjmowane będą w dniach:  

  • 06.09.2022r. wtorek w godz. 7:30-8:00
  • 07.09.2022r. środa w godz. 11:30-13:30

  w budynku Szkoły Podstawowej w Gąsocinie przy ul.  Szkolnej 1 u pani Emilii Zakrzewskiej w sali nr 14 (Sekretariat). Prosimy o przygotowanie odpowiedniej kwoty.

  Obiady będą wydawane od 12.09.2022r.

   

  Istnieje również możliwość zapłaty przelewem na rachunek bankowy Gminnego Przedszkola w Gąsocinie (dla klas I-III)

  Bank Spółdzielczy w Raciążu 81 8218 0003 2001 0000 1225 0001

  Tytuł przelewu: Imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa należności (np.: Jan Kowalski kl. II c, za obiady we wrześniu 2022r.)

  Płatności przelewem muszą zostać zaksięgowane do 09.09.2022r. na rachunku bankowym Gminnego Przedszkola w Gąsocinie.

  Wszystkie informacje dotyczące płatności dostępne u intendenta w budynku przy ul. Błotnej 12 lub pod nr tel. 23 671 44 69

 • Uwaga! Obiady klas IV- VIII wrzesień 2022

  Uwaga! Obiady klas IV- VIII wrzesień 2022

  Wpłaty gotówkowe za obiady klas IV-VIII za miesiąc wrzesień  2022r. w kwocie 67,50zł (15dni x 4,50zł = 67,50zł) przyjmowane będą w dniach:  

  • 07.09.2022r. środa w godz. 7:30-8:00,
  • 08.09.2022r. czwartek w godz. 7:30-8:00,
  • 09.09.2022r. piątek w godz. 7:30-8:00,

  w budynku Szkoły Podstawowej w Gąsocinie przy ul.  Błotnej 12 u pani Emilii Zakrzewskiej  w świetlicy szkolnej.

  Obiady będą wydawane od 12.09.2022r.

  Prosimy o przygotowanie odpowiedniej kwoty.  Po dniu 09.09.2022r. wpłaty nie będą przyjmowane!

   

  Istnieje również możliwość zapłaty przelewem na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej w Gąsocinie (klasy IV-VIII)

  Bank Spółdzielczy w Raciążu 71 8218 0003 2001 0000 0954 0001

  Tytuł przelewu: Imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa należności (np.: Jan Kowalski kl. VI c, za obiady we wrześniu 2022r.)

  Płatności przelewem muszą zostać zaksięgowane do 09.09.2022r. na rachunku bankowym Szkoły Podstawowej w Gąsocinie.

  Wszystkie informacje dotyczące płatności dostępne u intendenta w budynku przy ul. Błotnej 12 lub pod nr tel. 23 671 44 69

 • Uwaga!!! Zebrania z rodzicami!

  Uwaga!!! Zebrania z rodzicami!

  W najbliższych dnia odbędą się zebrania rodziców z wychowawcami. Prosimy o zapoznanie się z ich harmonogramem.

  W budynku szkoły przy ulicy Szkolnej:

  • Klasa I- 02.09.2022r.  Godzina 17.00
  • Klasa II 06.09.2022r.   Godzina 17.00
  • Klasa III 06.09.2022r.  Godzina 17.00

  W budynku szkoły przy ulicy Błotnej zebrania odbędą się 05. 09.2022r. o godzinie 17.00

  • Klasa IVA sala nr 8
  • Klasa IVB sala nr 2
  • Klasa VA sala nr 4
  • Klasa V sala nr 1
  • Klasa VI sala nr 7
  • Klasa VII sala nr 5
  • Klasa VIIIA sala nr 3
  • Klasa VIIIB sala nr 6
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022-2023

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022-2023

  Trudno uwierzyć, że tegoroczne wakacje są już tylko wspomnieniem. Czas biegnie nieubłaganie, nie pytając czy jesteśmy w stanie za nim nadążyć. W tym roku przyniósł z sobą odczuwalny wiatr zmian. Jak co roku cała społeczność Szkoły Podstawowej w Gąsocinie spotkała się w dniu 1 września na uroczystości rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego 2022/2023. W sercach gościła wielka radość i tęsknota za przyjaciółmi i nauczycielami. Uroczystości szkolne poprzedziła msza św. odprawiona w kościele parafialnym. W świat malowanych dźwiękiem barw przeniosły nas uczennice klas V, wykonując utwory muzyczne, dzięki którym powrót do szkolnej rzeczywistości okazał się przyjemniejszy. Głos zabrała Pani Agnieszka Bakalarska, która w roku szkolnym 2022/23 została Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Gąsocinie. Pani Dyrektor powitała Wójta Gminy Sońsk Pana Jarosława Muchowskiego, proboszcza parafii w Gąsocinie księdza Ireneusza Cielickiego, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej w Gąsocinie. Zwróciła szczególną uwagę na tegorocznych pierwszoklasistów, którzy na dobry początek otrzymali parasole ochronne w postaci słodkości. Dla pierwszoklasistów przysłowiowy dzwonek zabrzmiał po raz pierwszy i odtąd to on, przez wiele lat, będzie wyznaczał ich rytm życia. Obecnych na sali przywitał również Wójt Gminy Sońsk Pan Jarosław Muchowski, życząc wszystkim wytrwałości w podejmowaniu wyzwań, wielu sukcesów edukacyjnych i wspólnego patrzenia w przyszłość. Wielu sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym oraz radości z realizacji małych i dużych planów życzył wszystkim zgromadzonym ksiądz Ireneusz Cielicki. W imieniu wszystkich pracowników szkoły Pani Marta Wodzyńska - Zaborek życzyła Pani Dyrektor samych udanych inicjatyw i decyzji w zarządzaniu, owocnej współpracy z pracownikami, wychowankami, rodzicami i organem prowadzącym oraz wszelkiej pomyślności, wiele zapału, sił, energii i satysfakcji z realizacji zawodowych zamierzeń. W przemówieniu końcowym Pani Dyrektor skierowała swoje słowa do całej społeczności szkolnej, nakreślając kierunek działań i inaugurując nowy rok szkolny. Przekazała bieżące informacje dotyczące organizacji pracy szkoły,  życząc wszystkim zgromadzonym, kreatywności i owocnej współpracy. Aby rozpoczynający się rok szkolny obfitował w sukcesy i powody do dumy, by przyniósł wszystko, o czym być może zapomniał stary, aby nowe było niepowtarzalne, by dawało radość.

  Powodzenia w nowym roku szkolnym!!!

  K. Korzeniewska

   

   

  Nowa galeria Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022-2023 została dodana do albumu fotograficznego

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022-2023

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022-2023

   Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla klas I - VIII odbędzie się

  1 września 2022r. o godz 9:00 w sali gimnastycznej przy ulicy Błotnej 12 .

  O godzinie 8:00 w kościele parafialnym w Gąsocinie odbędzie się Msza Święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego i katecherycznego. 

  Przydział sal lekcyjnych podczas rozpoczęcia roku szkolnego w budynku szkoły przy ul. Błotnej:

  Klasa I – świetlica szkolna

  Klasa II - sala gimnastyczna

  Klasa III-  sala nr 7

  Klasa IVA sala nr 8

  Klasa IVB sala nr 2

  Klasa VA sala nr 4

  Klasa VB sala nr 1

  Klasa VI sala nr 9

  Klasa VII sala nr 5

  Klasa VIIIA sala nr 3

  Klasa VIIIB sala nr 6

   

 • Wyprawka pierwszoklasisty

  Wyprawka pierwszoklasisty

  Szanowni Rodzice prosimy o zapoznanie się z listą rzeczy, w które powinien być wyposażony uczeń klasy I w roku szkolnym 2022-2023. 

  Szczegółowe informacje w załączniku : Wyprawka_ucznia_klasy_I.pdf

 • Uwaga!!! Odbiór podręczników

  Uwaga!!! Odbiór podręczników

  Szanowni Rodzice, drodzy uczniowie!

  Serdecznie witam Was w nowym roku szkolnym 2022/2023. Poniżej zamieszczam harmonogram odbioru podręczników na kolejny rok szkolny.

  Odbiór podręczników dla uczniów klas I- II ( do klasy III podręczniki nie dotarły jeszcze z wydawnictwa)

  Odbiór podręczników na  rok szkolny 2022/23 dla uczniów

  • klas I- II odbędzie się 30 sierpnia 2022r. w godzinach  8:00-12:00 w bibliotece Szkoły Podstawowej w Gąsocinie przy ul. Szkolnej 1.

  Jeśli ktoś z Państwa nie będzie w stanie odebrać podręczników w powyższym terminie, to proszę je odebrać w bibliotece Szkoły Podstawowej w Gąsocinie przy ul. Szkolnej  2  września w godzinach  7:00-10:00.  

   Dziękuję za  przestrzeganie godzin wypożyczania  podręczników.

  Odbiór podręczników dla uczniów klas IV –VII ( do kl. VIII podręczniki nie dotarły jeszcze z wydawnictwa)

  Odbiór podręczników na tegoroczny rok szkolny dla uczniów klas: czwartych, piątych, szóstych i siódmych odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2022r. w godzinach  8:00-13:00 w Bibliotece Szkoły Podstawowej w Gąsocinie przy ul. Błotnej 12.

  Jeśli ktoś z Państwa nie będzie w stanie odebrać podręczników w powyższym terminie, to proszę je odebrać
  1 września w godzinach 7:30- 8:30 oraz po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego. Po tym terminie podręczniki zostaną  przekazane Waszym dzieciom przez  bibliotekarza w pierwszym tygodniu września.

  Dodatkowo pragnę poinformować Państwa, że podręczniki zostaną wypożyczone na podstawie podpisanej przez rodzica  Karty wypożyczenia podręczników. W przypadku gdy rodzice nie będą odbierać podręczników osobiście Karta wypożyczenia podręczników zostanie przekazana uczniom do domu wraz z kompletem podręczników. Uprzejmie proszę o jej podpisanie i dostarczenie przez ucznia do biblioteki następnego dnia.

  Korzystając z okazji, pragnę również podziękować Justynie, Kindze, Izie, Mai, Hani i Adamowi, za nieocenioną pomoc przy  przygotowaniu  podręczników do wypożyczenia.  Adamowi oraz dziewczynom, serdecznie dziękuję!

  Jadwiga Jasińska

 • Uwaga! Rekrutacja – nabór uzupełniający dzieci do klasy pierwszej.

  Uwaga! Rekrutacja – nabór uzupełniający dzieci do klasy pierwszej.

  Wnioski do pobrania u Wicedyrektora  Szkoły przy  ul. Szkolnej 1 oraz ze strony internetowej Szkoły Podstawowej w Gąsocinie.

  Składanie wniosków : od 8 sierpnia  do 16 sierpnia 2022r. w pokoju nr 14 .

  22 .08 2022r. - opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

  Od 23. 08.  2022 r. do 25.08. 2022r. - potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego woli przyjęcia do szkoły.

  26. 08.2022r.  – opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

  Wniosek: Wniosek_o_przyjecie_do_szkoly(2).pdf

  Potwierdzenie:Potwierdzenie_przyjecia_dziecka(1).pdf​​​​​​​


 • Wykaz podręczników na rok szkolny 2022/2023

  Wykaz podręczników na rok szkolny 2022/2023

  W załączniku zamieszczamy wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2022/2023. Zapraszamy do zapoznania się.

  Wykaz_podrecznikow_na_rok_szkolny_2022-2023_SP_Gasocin.pdf​​​​​​​

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Gąsocinie
  ul.Błotna 12, 06-440 Gąsocin
 • (+48)23 6714342- Sekretariat (klasy IV- VIII)
  (+48)23 6714101- Sekretariat (klasy I- III)
  (+48)23 6714469- Intendent Szkoły

Galeria zdjęć