Nawigacja

Biblioteka Opiekunowie Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej Plan pracy Biblioteki Czytam - bo lubię !

REGULAMIN BIBLIOTEKI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GĄSOCINIE

 

Podstawa prawna : art. 104 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

 1. Z księgozbioru biblioteki mogą korzystać  uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice na podstawie kart czytelniczych uczniów.
 2. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
 3. W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 4. Uczniowie mogą wypożyczać jednorazowo 4 książki na okres nie dłuższy niż cztery  tygodnie – większą ilość książek należy uzgodnić z bibliotekarzem.
 5. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo.
 6. Z księgozbioru podręcznego i czasopism korzysta się na miejscu.
 7. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki i innych materiałów czytelnik zobowiązany jest zwrócić taka samą pozycję, albo inną wskazana przez bibliotekarza, lub wpłacić równowartość zagubionej książki.
 8. Wypożyczone książki i inne materiały biblioteczne muszą być zwrócone do biblioteki przed zakończeniem roku szkolnego w terminie ustalonym przez bibliotekarza.
 9. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Gąsocinie
  ul.Błotna 12, 06-440 Gąsocin
 • (+48)23 6714342- Sekretariat (klasy IV- VIII)
  (+48)23 6714101- Sekretariat (klasy I- III)
  (+48)23 6714469- Intendent Szkoły

Galeria zdjęć