Nawigacja

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE TERAPIA PEDAGOGICZNA ZAJĘCIA REWALIDACYJNE ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE- MATEMATYKA ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE KL.II SZKOLNE KOŁO PROMOCJI ZDROWIA SZKOLNE KOŁO PCK TEATR SZKOLNY - Teatr prawie profesjonalny GAZETA SZKOLNA "UCZNIAK" CHÓR SZKOLNY ZAJĘCIA SPORTOWE PROJEKT EDUKACYJNY ZAJĘCIA UNIJNE 2014-2015

CEL GŁÓWNY:

 Wspomaganie rozwoju uczniów, ich artystycznych zdolności i przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły i lokalnego społeczeństwa.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • budzenie zainteresowania teatrem, poznanie podstawowych zagadnień związanych z teatrem oraz zasad zachowania się w teatrze,
 • poznanie procesu pracy nad spektaklem,
 • uświadamianie uczniom ich własnych możliwości,
 • poprawa emisji głosu i wyrazistości mowy,
 • rozwijanie zdolności recytatorskich uczniów,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo- słuchowo- motorycznej i umiejętności muzycznych,
 • zdobywanie umiejętności improwizacyjnych i naśladowczych, doskonalenie mimiki,
 • rozbudzanie wyobraźni scenograficznej, rozwijanie umiejętności plastycznych i technicznych.
 • pobudzanie uczniów do samokształcenia,
 • integracja dziecięcej grupy teatralnej, rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy i w zespole, kształtowanie takich pozytywnych cech jak tolerancja, otwartość,
 • pobudzanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły i kształtowanie postawy odpowiedzialności za wizerunek szkoły w środowisku lokalnym.

 

FORMY PRACY:

 • przygotowywanie inscenizacji i prezentacja przed publicznością szkolną i lokalną,
 • udział w konkursach recytatorskich,
 • prezentacja własnej twórczości artystycznej na stronie internetowej szkoły.

 

              

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Gąsocinie
  ul.Błotna 12, 06-440 Gąsocin
 • (+48)23 6714342- Sekretariat (klasy IV- VIII)
  (+48)23 6714101- Sekretariat (klasy I- III)
  (+48)23 6714469- Intendent Szkoły

Galeria zdjęć