Nawigacja

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE TERAPIA PEDAGOGICZNA ZAJĘCIA REWALIDACYJNE TEATR SZKOLNY - Teatr prawie profesjonalny GAZETA SZKOLNA "UCZNIAK" CHÓR SZKOLNY ZAJĘCIA SPORTOWE PROJEKT EDUKACYJNY ZAJĘCIA UNIJNE 2014-2015 SZKOLNE KOŁO PCK ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE KL.II SZKOLNE KOŁO PROMOCJI ZDROWIA ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE- MATEMATYKA ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE

Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża przy Szkole Podstawowej w Gąsocinie

Polski Czerwony Krzyż – to organizacja społeczna powołana w 1919 roku do realizowania zadań Czerwonego Krzyża. Działa w szkołach, zakładach pracy i innych środowiskach.

PCK początkowo zajmował się niesieniem pomocy ofiarom I wojny światowej i ofiarom epidemii, później szkoleniem ratowników sanitarnych, pomocniczych kadr pielęgniarskich na wypadek klęsk żywiołowych, wojny. W czasie II wojny światowej działalność PCK została bezprawnie ograniczona, skupiła się na akcji poszukiwawczej, pomocy jeńcom wojennym. Po wojnie PCK niósł pomoc ofiarom wojny, zorganizował około 200 stacji pogotowia ratunkowego, stacje krwiodawstwa, zakłady lecznicze oraz szkoły pielęgniarskie, prowadził poszukiwania osób zaginionych i akcje łączenia rodzin.

Obecnie do zadań PCK należy:

 1. Upowszechnienie idei i zasad humanitarnych;
 2. Szerzenie oświaty zdrowotnej;
 3. Propagowanie honorowego krwiodawstwa;
 4. Szkolenie i organizowanie zespołów sanitarnych dla obrony cywilów;
 5. Opieka nad osobami: samotnymi, chorymi i niepełnosprawnymi;
 6. Udział w międzynarodowych akcjach pomocy ofiarom wojen i klęsk żywiołowych.

 Działalność Szkolnego Koła PCK przy Szkole Podstawowej  w Gąsocinie obejmuje:

 1. Dostarczanie uczniom informacji o historii i zasadach działania Międzynarodowego Czerwonego Krzyża
  i Polskiego Czerwonego Krzyża;
 2. Tematykę promocji zdrowia i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
 3. Poznawanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 4. Udział w akcjach i konkursach organizowanych przez PCK.   

Uczniowie i członkowie  PCK z naszej szkoły włączają się w ogólnopolskie akcje m.in. Czerwonokrzyska Gwiazdka, WOŚP, Gorączka Złota, Szlachetna paczka, Góra Grosza. W ramach Czerwonokrzyskiej Gwiazdki uczniowie zbierają zabawki,  gry, książki, upominki, które są przekazywane do Domów Dziecka. Uczniowie kwestują na ulicach Gąsocina  podczas akcji WOŚP. Zbierają również ,,złote monety” w ramach akcji Gorączka Złota i  Góra Grosza oraz artykuły do Szlachetnej paczki.

Członkowie PCK rozprowadzają już od kilku lat, wśród naszej społeczności, kalendarzyki na rzecz Fundacji 
,, Pomóż i Ty ’’

Szkolne Koło PCK co roku prowadzi we wszystkich klasach szkolenia, odnośnie pierwszej pomocy  przedmedycznej, pod fachowym okiem Ratownika Medycznego pana Krzysztofa Wierzbowskiego.  

W ciągu całego roku członkowie PCK propagują idee czerwonokrzyskie na gazetkach ściennych. Dużą wagę przykładamy  do promowania zdrowego stylu życia, publikujemy liczne testy pozwalające uczniom sprawdzić, czy odżywiają się prawidłowo Upubliczniamy zasady racjonalnego odżywiania, higieny i aktywności ruchowej. Włączamy się do Ogólnopolskiej Olimpiady  Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. 

Obecnie Szkolne Koło PCK liczy 15 ochotników. 

Zapraszamy do współpracy osoby zainteresowane pracą na rzecz ludzi potrzebujących, ubogich, bezdomnych, pokrzywdzonych przez los, chętnych do propagowania idei czerwonokrzyskich. 

Opiekunowie Sz K PCK

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Gąsocinie
  ul.Błotna 12, 06-440 Gąsocin
 • (+48)23 6714342
  (+48)23 6714101

Galeria zdjęć