Nawigacja

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE TERAPIA PEDAGOGICZNA ZAJĘCIA REWALIDACYJNE TEATR SZKOLNY - Teatr prawie profesjonalny GAZETA SZKOLNA "UCZNIAK" CHÓR SZKOLNY ZAJĘCIA SPORTOWE PROJEKT EDUKACYJNY ZAJĘCIA UNIJNE 2014-2015 SZKOLNE KOŁO PCK ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE KL.II SZKOLNE KOŁO PROMOCJI ZDROWIA ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE- MATEMATYKA ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE

„Lepszy start w przyszłość”

RPMA.10.01.01-14-3848/15

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-2020

 

ogloszenie_o_naborze-8.09.16.pdf

regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie-8.09.16.pdf

formularz_zgloszeniowy-8.09.16_.doc

 

Obecnie w szkole realizowany jest projekt "Lepszy start w przyszłość" współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, w ramch którego  odbywają się  zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki " Gramy w piktogramy"  z zastosowaniem projektu innowacyjnego "Piktogramy świat odkrywamy". 

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu: środa i piątek  w godzinach 13.30 – 14.15 i przeznaczone są dla ośmiu uczniów klasy szóstej, którzy mają trudności w opanowaniu wiedzy i umiejętności matematycznych wynikających z podstawy programowej. Zajęcia mają pomóc uczniom przejść drogę rozwoju umiejętności matematycznych od działania na obiektach rzeczywistych, przez rysunek do symbolu i abstrakcyjnego myślenia matematycznego, a głównym celem tych zajęć jest rozwijanie u uczniów umiejętności posługiwania się matematyką w sytuacjach praktycznych.

Monika Sikora

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki organizowane w ramach projektu „Lepszy start w przyszłość” odbywają się dwa razy w tygodniu:

 • we wtorek w godzinach 12:45 – 14:20 w sali nr 3,
 • w piątek w godzinach 11.45 – 13.30 w sali nr 7.

Uczęszcza na nie 16 uczniów klasy I, którzy mają trudności w opanowaniu wiedzy i umiejętności matematycznych wynikających z podstawy programowej. Głównym celem tych zajęć jest rozwijanie u uczniów umiejętności posługiwania się matematyką w sytuacjach praktycznych z wykorzystaniem pakietu edukacyjnego „Gramy w piktogramy” oraz innych atrakcyjnych pomocy dydaktycznych.  Zajęcia mają pomóc uczniom przejść drogę rozwoju umiejętności matematycznych od działania na obiektach rzeczywistych, przez rysunek do symbolu i abstrakcyjnego myślenia matematycznego. Prowadzi je wychowawca klasy IIIa.

Bożena Rutkowska

W klasie IIIa zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w ramach projektu „Lepszy start w przyszłość” odbywają się dwa razy w tygodniu:

 • poniedziałek  8:00 – 8:45
 •  środa 8:00 – 8:45.

W zajęciach uczestniczy 8 uczniów, którzy mają trudności w opanowaniu wiedzy i umiejętności matematycznych wynikających z podstawy programowej. Głównym celem zajęć jest rozwijanie u uczniów umiejętnego posługiwania się matematyką w praktyce przy wykorzystaniu pakietu edukacyjnego „Gramy w piktogramy”.  Poprzez te zajęcia uczniowie będą doskonalić rachunek pamięciowy, logiczne myślenie matematyczne oraz rozwijać wyobraźnię poprzez działania praktyczne.

Agnieszka Bakalarska

 

W klasie III b zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki prowadzone w ramach projektu edukacyjnego ,,Lepszy start w przyszłość" odbywają się dwa razy w tygodniu:

 • czwartek 8:50 - 9:35 
 • piątek 8:00 - 8:45

W zajęciach uczestniczy 8 uczniów, którzy mają trudności w opanowaniu wiedzy i umiejętności matematycznych wynikających z podstawy programowej. Zajęcia służą: rozwijaniu umiejętności posługiwania się matematyką w sytuacjach praktycznych przy wykorzystaniu języka symbolicznego i podstawowych narzędzi matematycznych w życiu codziennym, ale również kształtowaniu umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi, wdrażaniu do samodzielności, aktywności i odpowiedzialności.

Agnieszka Fabisiak

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Gąsocinie
  ul.Błotna 12, 06-440 Gąsocin
 • (+48)23 6714342
  (+48)23 6714101

Galeria zdjęć