Nawigacja

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE TERAPIA PEDAGOGICZNA ZAJĘCIA REWALIDACYJNE TEATR SZKOLNY - Teatr prawie profesjonalny GAZETA SZKOLNA "UCZNIAK" CHÓR SZKOLNY ZAJĘCIA SPORTOWE PROJEKT EDUKACYJNY ZAJĘCIA UNIJNE 2014-2015

TERAPIA PEDAGOGICZNA

 

Terapia pedagogiczna (rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy uczniom, ujawniającym różnego rodzaju trudności w uczeniu się czy zachowaniu, by eliminować u nich niepowodzenia szkolne. Ukierunkowane są z jednej strony na usprawnianie zaburzonych funkcji (korekcja), z drugiej zaś – na wspomaganie funkcji dobrze rozwijających się, tak aby mogły być wsparciem dla funkcji zaburzonych (kompensacja).

W naszej szkole terapeuta pedagogiczny:

 • prowadzi działania diagnostyczne uczniów  z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 • prowadzi zajęcia korekcyjno- kompensacyjne oraz inne zajęcia
  o charakterze terapeutycznym;
 • podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z ich rodzicami;
 • wspiera nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 

Z zajęć terapii pedagogicznej w naszej szkole korzystają uczniowie klas I – VI, którzy mają aktualne orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej. Najczęściej są to uczniowie, u których stwierdzono ryzyko dysleksji lub dysleksję rozwojową.

CO TO JEST DYSLEKSJA ROZWOJOWA?

Dysleksja rozwojowa to nazwa całego zespołu specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Mogą one występować w trzech formach:

·       dysgrafii ( trudności w opanowaniu pożądanego poziomu graficznego pisma),

·       dysleksji (specyficzne trudności w nauce czytania, którym często towarzyszą trudności w pisaniu),

·       dysortografii (specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni – nie tylko błędy ortograficzne) ,

w postaci izolowanej lub jako zespół dwóch albo trzech wyżej wymienionych  form tych zaburzeń.

Stwierdzenie dysleksji rozwojowej często staje się wymówką zarówno dla dzieci jak i dla rodziców. Uważają, że otrzymanie opinii o dysleksji rozwiązuje problem i zwalnia ich z zajmowania się nim w dalszym ciągu. Nic bardziej błędnego. Dlatego ogromna odpowiedzialność spada na rodziców.

Co rodzic robić powinien:

Czego rodzic robić nie powinien:

 • zrozumieć problem dziecka,
 • poznać jego mocne strony,
 • umacniać w dziecku pozytywne wartości, zainteresowania,
 • zapewnić mu warunki do nauki,
 •  nagradzać pochwałą nawet za drobne sukcesy,
 •  nadzorować i uczyć systematycznej  pracy ,
 • analizować trudności ,
 • nauczyć stałego korzystania ze słowniczka ortograficznego,  
 • czytać wspólnie z dzieckiem,  
 • pobudzać u dziecka potrzebę czytania dla przyjemności,
 • ćwiczyć pisanie z pamięci,
 • nie tłumaczyć trudności dziecka wyłącznie lenistwem,
 • nie porównywać z rówieśnikami czy rodzeństwem,
 • nie liczyć na szybkie efekty,
 • nie krytykować i  nie ośmieszać,
 • nie podważać autorytetu nauczycieli i terapeutów,
 • nie usprawiedliwiać niechęci do wykonywania ćwiczeń,
 • nie odrabiać za dziecko pracy domowej,
 • nie poprawiać błędów w pracach pisemnych (dziecko powinno nauczyć się pracować ze słownikiem ortograficznym).

 

 

KAŻDY RODZIC DZIECKA Z DYSLEKSJĄ MOŻE SZUKAĆ WSPARCIA
W POLSKIM TOWARZYSTWIE  DYSLEKTYCZNYM

 Najbliższy oddział  PTD znajduje się w Mławie ul. G. Narutowicza19/8 m 23

Dodatkowe ćwiczenia dla dzieci można wyszukiwać w Internecie, wystarczy w Google wpisać dysleksja ćwiczenia
i wybrać interesujące nas zadania do wykonania przez dziecko.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym materiałem, który na pewno okaże się bardzo przydatny:   Przewodnik_dla_rodzicow_dzieci_z_dysleksja.pdf

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Gąsocinie
  ul.Błotna 12, 06-440 Gąsocin
 • (+48)23 6714342
  (+48)23 6714101

Galeria zdjęć