Nawigacja

Nasza misja Historia szkoły Sylwetka patrona Symbole i hymn szkoły Pedagog Prawo szkoły Podstawa programowa kształcenia ogólnego Plan Lekcji 2017/2018 Kalendarz roku szkolnego 2017-2018 Sprawdzian po klasie VIII Regulaminy obowiązujące w szkole Zajęcia pozalekcyjne

NASZA MISJA

Jesteśmy wiejską szkołą. Charakterystyczną cechą naszego środowiska jest duże zróżnicowanie kulturowe. Nasze zadania to:

  • dbałość o kulturę języka,
  • uczenie tolerancji, otwartości i wrażliwości na problemy innych,
  • podejmowanie działań profilaktycznych.

 

Wypracowujemy własną strategię pod hasłem: „Zdrowiej i świadomiej żyć”

 

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Poprzez działania dydaktyczno- wychowawcze i profilaktyczne staramy się aby nasz absolwent był człowiekiem kulturalnym, znającym zasady dobrego zachowania, tolerancyjnym, uczciwym, wrażliwym na problemy innych, odpowiedzialnym, pracowitym, świadomym zdrowego stylu życia i szanującym wartości uniwersalne. Człowiekiem, który otrzymał podstawy do sprostania wyzwaniom cywilizacji.

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Milewskiego w Gąsocinie
    ul.Błotna 12, 06-440 Gąsocin
  • (+48)23 6714342
    (+48)23 6714101

Galeria zdjęć