Nawigacja

Mapa

Poniedziałek 20.10.2014

Kalendarz

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA MILEWSKIEGO W GĄSOCINIE

 

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"

Janusz Korczak

 

Aktualności

 • OBIADY SZKOLNE

  16.10.2014

  U w a g a !

  Osoby chętne na wykupienie obiadów w m-cu listopadzie muszą zgłosić się  do dnia 22.10.2014r.

  • Cena jednego obiadu dla ucznia wynosi – 2,00 zł
  • Całkowity koszt w listopadzie  wynosi  -    36,00 zł    (18 dni nauki).

 • Akcja "Jabłko czy cytryna"

  22.09.2014

  W naszej szkole po raz kolejny odbyła się  akcja "Jabłko czy cytryna?", mająca na celu promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci jako pieszych i pasażerów . Oto relacja umieszczona na portalu informacyjnym Ciechanowinaczej.pl

  http://ciechanowinaczej.pl/aktualnosci/jablko-czy-cytryna-uczniowie-nagradzali-badz-karali-kierowcow-z-powiatu-ciechanowskiego/

 • „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

  22.09.2014

  W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych w drodze do i ze szkoły realizujemy od kilku lat program pt.: „Bezpieczna droga do szkoły”. Biorą w nim udział uczniowie klas 0 – I wraz z rodzicami i wychowawcami. W tym roku program został zrealizowany 22 września. Do szkoły przyjechały panie policjantki z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, które najpierw omówiły zasady bezpiecznego poruszania się po drogach dorosłych i dzieci. Podkreśliły znaczenie fotelika, siedziska, kasku, odblasków i pasów. Nasi uczniowie wykazali się dużą wiedzą na ten temat. Pięknie zademonstrowali prawidłowe przechodzenie przez jezdnię, a także rozróżniali i nazywali znaki drogowe. Następnie panie policjantki przedstawiły zasady postępowania w kontaktach z nieznajomymi.  Pod koniec spotkania zaapelowały do rodziców, aby każdego dnia dawali dobry przykład swoim dzieciom w różnych sytuacjach dotyczących przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa na co dzień. W ramach podsumowania wszyscy uczestnicy programu obejrzeli  film na temat prawidłowego zachowania się dzieci w ruchu drogowym oraz w kontaktach z nieznajomymi.  

 • Sprzątanie świata 2014

  22.09.2014

  Już od ponad 20 lat wrzesień jest w Poslce miesiącem porządków  i Sprzątania Świata.

  „Sprzątanie Świata- Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejsza się negatywny wpływ na środowisko.

 • Śladami św. Stanisława Kostki

  22.09.2014

  „Jestem dzieckiem Boga” pod takim hasłem już po raz XXXII spotkały się dzieci i młodzież Diecezji Płockiej w Przasnyszu i Rostkowie, by świętować wspomnienie swojego patrona
  św. Stanisława Kostki.

  Również i my tam byliśmy. W doskonałych humorach zgromadziliśmy się w sobotę 20 września rano, aby udać się na pielgrzymkę. Każdy „niósł” w sercu  intencje i pragnienia, które chciał  przedstawić swojemu patronowi.

 • I MY TAM BYLIŚMY, MOC ATRAKCJI WIDZIELIŚMY…

  15.09.2014

  6 września 2014r. na Zamku w Ciechanowie odbyła się impreza o charakterze historycznym organizowana przez Muzeum w Ciechanowie pt. „Na średniowiecznym zamku”. Uczestniczyli w niej mieszkańcy Ciechanowa oraz okolicznych miejscowości. Wśród nich nie zabrakło też uczniów klas VI  naszej szkoły. Wraz z opiekunem, p. Moniką Iwańską, mieli oni okazję wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach, zabawach i pokazach. Uczestniczyli między innymi w nauce średniowiecznego tańca i czerpania papieru. Wykazali się także zręcznością w strzelaniu z łuku i pleceniu sznurka przy pomocy średniowiecznych narzędzi – lucetek. Chwilę wytchnienia i radości odnaleźli natomiast podczas oglądania widowiska pt. „Całkiem niedawno, czyli mroki średniowiecza”.

 • NOWY ROK SZKOLNY

  05.09.2014

  Żegnajcie wakacje! Witaj Szkoło!

  Rozpoczęcie roku szkolnego2014/2015 już za nami.

  Uroczystą inaugurację przygotowali uczniowie klasy IV wraz z panią Bożeną Rutkowską. Wierszami i piosenkami pożegnali wakacje i przywitali nowy rok szkolny.

 • UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

  26.08.2014

  UROCZYSTA I NAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

  PORZĄDEK   UROCZYSTOŚCI

 • DOWÓZ I ŚWIETLICA

  26.08.2014

  Dowóz uczniów do szkoły

  Uwaga, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza odległości:

  • 3 km - w przypadku uczniów klas O-IV szkół podstawowych,     
  • 4 km - w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych,

 • UWAGA!!!

  26.08.2014

  INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW  UBIEGAJĄCYCH SIĘ  O STYPENDIUM SZKOLNE

  STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie ustalonych na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami), w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Obecnie miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 456 zł netto.

 • Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

  01.07.2014

  27 czerwca uczniowie usłyszeli upragniony, ostatni dzwonek, który symbolizuje rozpoczęcie wakacji. Rok szkolny 2013/2014 zakończyło 151 uczniów. Wśród nich znalazło się 18 absolwentów, którzy ukończyli swoją edukację w szkole podstawowej. Przed nimi teraz nowe wyzwania i „przygoda” z gimnazjum.

  Tradycyjnie klasa szósta zorganizowała apel podsumowujący rok szkolny. Podczas uroczystości wyróżniono najlepszych uczniów, którzy w ciągu ostatnich miesięcy popisali się najwyższą średnią i osiągnęli dobre wyniki w konkursach i zawodach sportowych. Nastąpiło przekazanie sztandaru i część artystyczna w wykonaniu szóstoklasistów. W swoim występie podziękowali oni nauczycielom, pracownikom szkoły  oraz młodszym koleżankom i kolegom za wszystkie wspólnie spędzone lata. Wyrazem podziękowań były wiersze, piosenki oraz kwiaty, ponieważ wszystkiego nie da się wyrazić słowami.

 • PODSUMOWANIE PRACY SZKOŁY

 • WYPRAWKA SZKOLNA 2014

  26.06.2014

  Dyrektor Szkoły informuje, że w 2014 r.  będzie kontynuowany

  Rządowy program pomocy uczniom

  „Wyprawka szkolna”.

  W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty
  i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę
  w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, 

 • Program uroczystego zakończenia roku szkolnego 2013/2014

  25.06.2014

  Uroczyste zakończenie roku  szkolnego 2013/2014 odbędzie się w dniu 27 czerwca 2014 roku o godzinie 9:00

  Uroczystość poprzedzi Msza Święta w kościele parafialnym o godzinie 8:00.

 • U w a g a !

  Spotkanie informacyjne dla rodziców dzieci zapisanych do oddziału przedszkolnego i klas I odbędzie się 25 czerwca o godzinie 17:00 w sali oddziału przedszkolnego i sali nr 1.

  Poniżej załączamy listy dzieci przyjętych do klas pierwszych:

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Milewskiego w Gąsocinie
  ul. Szkolna 1, 06-440 Gąsocin
 • (+48)23 6714101

Galeria zdjęć