Nawigacja

Sobota 20.09.2014

Mapa

Motto szkoły

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"

Janusz Korczak

 

Aktualności

 • I MY TAM BYLIŚMY, MOC ATRAKCJI WIDZIELIŚMY…

  15.09.2014

  6 września 2014r. na Zamku w Ciechanowie odbyła się impreza o charakterze historycznym organizowana przez Muzeum w Ciechanowie pt. „Na średniowiecznym zamku”. Uczestniczyli w niej mieszkańcy Ciechanowa oraz okolicznych miejscowości. Wśród nich nie zabrakło też uczniów klas VI  naszej szkoły. Wraz z opiekunem, p. Moniką Iwańską, mieli oni okazję wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach, zabawach i pokazach. Uczestniczyli między innymi w nauce średniowiecznego tańca i czerpania papieru. Wykazali się także zręcznością w strzelaniu z łuku i pleceniu sznurka przy pomocy średniowiecznych narzędzi – lucetek. Chwilę wytchnienia i radości odnaleźli natomiast podczas oglądania widowiska pt. „Całkiem niedawno, czyli mroki średniowiecza”.

 • NOWY ROK SZKOLNY

  05.09.2014

  Żegnajcie wakacje! Witaj Szkoło!

  Rozpoczęcie roku szkolnego2014/2015 już za nami.

  Uroczystą inaugurację przygotowali uczniowie klasy IV wraz z panią Bożeną Rutkowską. Wierszami i piosenkami pożegnali wakacje i przywitali nowy rok szkolny.

 • UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

  26.08.2014

  UROCZYSTA I NAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

  PORZĄDEK   UROCZYSTOŚCI

 • DOWÓZ I ŚWIETLICA

  26.08.2014

  Dowóz uczniów do szkoły

  Uwaga, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza odległości:

  • 3 km - w przypadku uczniów klas O-IV szkół podstawowych,     
  • 4 km - w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych,

 • UWAGA!!!

  26.08.2014

  INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW  UBIEGAJĄCYCH SIĘ  O STYPENDIUM SZKOLNE

  STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie ustalonych na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami), w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Obecnie miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 456 zł netto.

 • OBIADY SZKOLNE

  26.08.2014

  U w a g a !

  Osoby chętne na wykupienie obiadów w m-cu wrześniu muszą zgłosić się  do dnia 12.09.2014 r.

  • Cena jednego obiadu dla ucznia wynosi – 2,00 zł
  • Całkowity koszt we wrześniu  wynosi      24,00 zł    (12 dni nauki).

 • Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

  01.07.2014

  27 czerwca uczniowie usłyszeli upragniony, ostatni dzwonek, który symbolizuje rozpoczęcie wakacji. Rok szkolny 2013/2014 zakończyło 151 uczniów. Wśród nich znalazło się 18 absolwentów, którzy ukończyli swoją edukację w szkole podstawowej. Przed nimi teraz nowe wyzwania i „przygoda” z gimnazjum.

  Tradycyjnie klasa szósta zorganizowała apel podsumowujący rok szkolny. Podczas uroczystości wyróżniono najlepszych uczniów, którzy w ciągu ostatnich miesięcy popisali się najwyższą średnią i osiągnęli dobre wyniki w konkursach i zawodach sportowych. Nastąpiło przekazanie sztandaru i część artystyczna w wykonaniu szóstoklasistów. W swoim występie podziękowali oni nauczycielom, pracownikom szkoły  oraz młodszym koleżankom i kolegom za wszystkie wspólnie spędzone lata. Wyrazem podziękowań były wiersze, piosenki oraz kwiaty, ponieważ wszystkiego nie da się wyrazić słowami.

 • PODSUMOWANIE PRACY SZKOŁY

 • WYPRAWKA SZKOLNA 2014

  26.06.2014

  Dyrektor Szkoły informuje, że w 2014 r.  będzie kontynuowany

  Rządowy program pomocy uczniom

  „Wyprawka szkolna”.

  W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty
  i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę
  w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, 

 • Program uroczystego zakończenia roku szkolnego 2013/2014

  25.06.2014

  Uroczyste zakończenie roku  szkolnego 2013/2014 odbędzie się w dniu 27 czerwca 2014 roku o godzinie 9:00

  Uroczystość poprzedzi Msza Święta w kościele parafialnym o godzinie 8:00.

 • U w a g a !

  Spotkanie informacyjne dla rodziców dzieci zapisanych do oddziału przedszkolnego i klas I odbędzie się 25 czerwca o godzinie 17:00 w sali oddziału przedszkolnego i sali nr 1.

  Poniżej załączamy listy dzieci przyjętych do klas pierwszych:

 • „Od ziarenka do bochenka”

  18.06.2014

  Naszą klasową wycieczkę do „Młyna Gąsiorowo” zaplanowaliśmy już w kwietniu. Z oferty, która nadeszła z tego miejsca wybraliśmy program pt.: „Od ziarenka do bochenka”. 18 maja 2014 roku wyruszyliśmy do młyna szkolnym autobusem. Na miejscu powitał nas po staropolsku, czyli chlebem i solą, Gospodarz obiektu ubrany w strój ludowy. Pan Jacek zaprosił nas na zajęcia o rodzajach zbóż, różnych typach i rodzajach mąki i chleba. Mieliśmy okazję degustować pyszny, wzorowo upieczony chleb. Po zajęciach odbyły się warsztaty kulinarne, na których sami własnoręcznie wyrabialiśmy ciasto na chleb na prawdziwym zakwasie  pod okiem Gospodarza. Wyrobione ciasto przełożyliśmy do blaszek, żeby wyrosło i udaliśmy się z panią Adrianą – właścicielką obiektu na jego zwiedzanie, poznanie historii i tajemnic. Słuchaliśmy ich z ogromnym zaciekawieniem. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że pani Adriana jest pilotem samolotów, a pan Jacek balonów. Po zwiedzeniu obiektu wsadziliśmy nasze wyrośnięte ciasto do prawdziwego pieca chlebowego opalanego drewnem, a sami udaliśmy się piec podpłomyki na blasze nad ogniskiem, a po nich kiełbaski. Były przepyszne! Podpłomyki to pierwszy chleb wynaleziony przez ludzi, składający się z mąki i wody. W międzyczasie mogliśmy odwiedzić szczęśliwe zwierzęta mieszkające w swoich domach, czyli: kozy, kury, kaczki i gęsi oraz skorzystać z placu zabaw. Pani Adriana grała nam na akordeonie ludowe melodie z terenów Kurpi Białych i Zielonych, grała też na flecie, flażolecie, okarynie, fujarkach i bębenku. Pokazała nam swoje „prawo jazdy” na samolot. W tym czasie upiekł się nasz chleb. Zaopatrzeni we własne wypieki, z głowami pełnymi przemiłych wrażeń pożegnaliśmy młyn i jego gościnnych gospodarzy. To była świetna wycieczka łącząca naukę z zabawą i rozrywką. Polecamy to miejsce na klasowe wyjazdy integracyjne!

 • Radosne odwiedziny

  18.06.2014

  18 czerwca 2014r. grupa dzieci starszych z miejscowego przedszkola odwiedziła  w szkole pierwszaków, którzy pełniąc rolę gospodarza poczuli się " bardzo dorośli". Oprowadzili więc gości po wybranych klasopracowniach: komputerowej, językowej, przyrodniczej, świetlicy i sali gimnastycznej. Na tej ostatniej odbyła się wspólna zabawa "Gąski do domu".

 • „O bezpieczeństwie słów kilka…”

  23.06.2014

  Na przełomie maja i czerwca 2014 roku Zespół szkolnych koordynatorów do spraw bezpieczeństwa przeprowadził w szkole ewaluację wewnętrzną na temat bezpieczeństwa uczniów pod kątem monitoringu sytuacji wychowawczej ukierunkowanego na identyfikowanie zagrożeń. Celem ewaluacji było zebranie informacji na temat: miejsc niebezpiecznych, najczęściej występujących negatywnych zjawisk, inicjatorów i ofiar tych zjawisk, a następnie podjęcie w nowym roku szkolnym działań mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole. W tym roku, oprócz nauczycieli w ewaluacji brali również udział przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Odpowiadali oni na pytania wywiadu dotyczące bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przerwy śródlekcyjne.

 • Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015

  16.06.2014

  Poniżej zamieszczamy listę podręczników obowiązujących w nowy roku szkolnym 2014/2015.

  Wykaz_podręczników_na__rok_szkolny_2014/2015.pdf

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Milewskiego w Gąsocinie
  ul. Szkolna 1, 06-440 Gąsocin
 • (+48)23 6714101

Galeria zdjęć