Nawigacja

Mapa

Sobota 01.11.2014

Kalendarz

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA MILEWSKIEGO W GĄSOCINIE

 

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"

Janusz Korczak

 

Aktualności

 • "Nauczyciel ma swój dzień"

  17.10.2014

  "Nauczyciel ma swój dzień..." - to motto przewodnie, które przyświecało  akademii odbytej 10 października w naszej szkole. Już na wstępie uczennice klasy 2, które prowadziły uroczystość wyjaśniły, że chociaż potocznie mówi się, iż 14 października obchodzimy Dzień Nauczyciela,  jest to święto wszystkich pracowników oświaty. Dlatego życzenia otrzymali również pracownicy administracji i obsługi. Życzenia przewijały się przez cały dzień, a ubarwiały je kwiaty i laurki wręczane przez Samorząd Uczniowski. Z tekstów wierszy i piosenek padały słowa podziękowań za cierpliwość, wyrozumiałość, pomoc i mądre przewodnictwo, za tłumaczenie zasad, naukę dobrych manier, za rozbudzanie patriotyzmu. I choć to jesień, zrobiło się ciepło, serdecznie, kwieciście i kolorowo oraz ... słodko, gdyż Rada Rodziców oprócz życzeń obdarowała pracowników szkoły smakowitym tortem.

 • OBIADY SZKOLNE

  16.10.2014

  U w a g a !

  Osoby chętne na wykupienie obiadów w m-cu listopadzie muszą zgłosić się  do dnia 22.10.2014r.

  • Cena jednego obiadu dla ucznia wynosi – 2,00 zł
  • Całkowity koszt w listopadzie  wynosi  -    36,00 zł    (18 dni nauki).

 • Akcja "Jabłko czy cytryna"

  22.09.2014

  W naszej szkole po raz kolejny odbyła się  akcja "Jabłko czy cytryna?", mająca na celu promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci jako pieszych i pasażerów . Oto relacja umieszczona na portalu informacyjnym Ciechanowinaczej.pl

  http://ciechanowinaczej.pl/aktualnosci/jablko-czy-cytryna-uczniowie-nagradzali-badz-karali-kierowcow-z-powiatu-ciechanowskiego/

 • „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

  22.09.2014

  W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych w drodze do i ze szkoły realizujemy od kilku lat program pt.: „Bezpieczna droga do szkoły”. Biorą w nim udział uczniowie klas 0 – I wraz z rodzicami i wychowawcami. W tym roku program został zrealizowany 22 września. Do szkoły przyjechały panie policjantki z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, które najpierw omówiły zasady bezpiecznego poruszania się po drogach dorosłych i dzieci. Podkreśliły znaczenie fotelika, siedziska, kasku, odblasków i pasów. Nasi uczniowie wykazali się dużą wiedzą na ten temat. Pięknie zademonstrowali prawidłowe przechodzenie przez jezdnię, a także rozróżniali i nazywali znaki drogowe. Następnie panie policjantki przedstawiły zasady postępowania w kontaktach z nieznajomymi.  Pod koniec spotkania zaapelowały do rodziców, aby każdego dnia dawali dobry przykład swoim dzieciom w różnych sytuacjach dotyczących przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa na co dzień. W ramach podsumowania wszyscy uczestnicy programu obejrzeli  film na temat prawidłowego zachowania się dzieci w ruchu drogowym oraz w kontaktach z nieznajomymi.  

 • Sprzątanie świata 2014

  22.09.2014

  Już od ponad 20 lat wrzesień jest w Poslce miesiącem porządków  i Sprzątania Świata.

  „Sprzątanie Świata- Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejsza się negatywny wpływ na środowisko.

 • Śladami św. Stanisława Kostki

  22.09.2014

  „Jestem dzieckiem Boga” pod takim hasłem już po raz XXXII spotkały się dzieci i młodzież Diecezji Płockiej w Przasnyszu i Rostkowie, by świętować wspomnienie swojego patrona
  św. Stanisława Kostki.

  Również i my tam byliśmy. W doskonałych humorach zgromadziliśmy się w sobotę 20 września rano, aby udać się na pielgrzymkę. Każdy „niósł” w sercu  intencje i pragnienia, które chciał  przedstawić swojemu patronowi.

 • I MY TAM BYLIŚMY, MOC ATRAKCJI WIDZIELIŚMY…

  15.09.2014

  6 września 2014r. na Zamku w Ciechanowie odbyła się impreza o charakterze historycznym organizowana przez Muzeum w Ciechanowie pt. „Na średniowiecznym zamku”. Uczestniczyli w niej mieszkańcy Ciechanowa oraz okolicznych miejscowości. Wśród nich nie zabrakło też uczniów klas VI  naszej szkoły. Wraz z opiekunem, p. Moniką Iwańską, mieli oni okazję wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach, zabawach i pokazach. Uczestniczyli między innymi w nauce średniowiecznego tańca i czerpania papieru. Wykazali się także zręcznością w strzelaniu z łuku i pleceniu sznurka przy pomocy średniowiecznych narzędzi – lucetek. Chwilę wytchnienia i radości odnaleźli natomiast podczas oglądania widowiska pt. „Całkiem niedawno, czyli mroki średniowiecza”.

 • NOWY ROK SZKOLNY

  05.09.2014

  Żegnajcie wakacje! Witaj Szkoło!

  Rozpoczęcie roku szkolnego2014/2015 już za nami.

  Uroczystą inaugurację przygotowali uczniowie klasy IV wraz z panią Bożeną Rutkowską. Wierszami i piosenkami pożegnali wakacje i przywitali nowy rok szkolny.

 • UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

  26.08.2014

  UROCZYSTA I NAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

  PORZĄDEK   UROCZYSTOŚCI

 • DOWÓZ I ŚWIETLICA

  26.08.2014

  Dowóz uczniów do szkoły

  Uwaga, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza odległości:

  • 3 km - w przypadku uczniów klas O-IV szkół podstawowych,     
  • 4 km - w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych,

 • UWAGA!!!

  26.08.2014

  INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW  UBIEGAJĄCYCH SIĘ  O STYPENDIUM SZKOLNE

  STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie ustalonych na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami), w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Obecnie miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 456 zł netto.

 • Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

  01.07.2014

  27 czerwca uczniowie usłyszeli upragniony, ostatni dzwonek, który symbolizuje rozpoczęcie wakacji. Rok szkolny 2013/2014 zakończyło 151 uczniów. Wśród nich znalazło się 18 absolwentów, którzy ukończyli swoją edukację w szkole podstawowej. Przed nimi teraz nowe wyzwania i „przygoda” z gimnazjum.

  Tradycyjnie klasa szósta zorganizowała apel podsumowujący rok szkolny. Podczas uroczystości wyróżniono najlepszych uczniów, którzy w ciągu ostatnich miesięcy popisali się najwyższą średnią i osiągnęli dobre wyniki w konkursach i zawodach sportowych. Nastąpiło przekazanie sztandaru i część artystyczna w wykonaniu szóstoklasistów. W swoim występie podziękowali oni nauczycielom, pracownikom szkoły  oraz młodszym koleżankom i kolegom za wszystkie wspólnie spędzone lata. Wyrazem podziękowań były wiersze, piosenki oraz kwiaty, ponieważ wszystkiego nie da się wyrazić słowami.

 • PODSUMOWANIE PRACY SZKOŁY

 • WYPRAWKA SZKOLNA 2014

  26.06.2014

  Dyrektor Szkoły informuje, że w 2014 r.  będzie kontynuowany

  Rządowy program pomocy uczniom

  „Wyprawka szkolna”.

  W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty
  i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę
  w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, 

 • Program uroczystego zakończenia roku szkolnego 2013/2014

  25.06.2014

  Uroczyste zakończenie roku  szkolnego 2013/2014 odbędzie się w dniu 27 czerwca 2014 roku o godzinie 9:00

  Uroczystość poprzedzi Msza Święta w kościele parafialnym o godzinie 8:00.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Milewskiego w Gąsocinie
  ul. Szkolna 1, 06-440 Gąsocin
 • (+48)23 6714101

Galeria zdjęć